Αν η ευτυχία
ούτε στην αγάπη
δεν βρίσκεται,

ποια η πιθανότητα
να την βρεις;

Αξίζει να ελπίζεις
το πρακτικά αδύνατο;

Spread the love