Μια ωραία πρωία στην επαρχιακή πόλη του Mele
ήλιος ψηλά, μονοπάτι στενό, το χορτάρι γεμάτο
τρέχει μιά στη ζέστη
αντέχει δεν αντέχει
χαίρεται εκείνη, οι άλλοι ηλίθια την λένε

Please follow and like the content: