Λαχτάρα εσύ
δειλά την πόρτα χτυπάς
συνέπαρέ με

Spread the love