Εξήντα λέξεις
αρκούν
να διαλύσουν
την αυταπάτη
που η ελπίδα
(ή ήταν απελπισία;)
καιρό
έθρεφε.

Spread the love