Άρεσε σ’ ένα κορίτσι από την Κομοτηνή
και δε ξέχναγε τους εραστές της να παρακινεί
τα πάνω της, τα έξω
τα κάτω και έσω
“εφόδιά” της να χαϊδεύουν για να ικανοποιηθεί

Please follow and like the content: