Ισορροπία
χαμένη από καιρό
μάταια ψάχνω

Please follow and like the content: