Μια κοπέλα από την όμορφη Ικαρία
πως τα κατάφερνε; Ιδού η απορία.
Μηχανολόγο τη Τρίτη
κάθε Πέμπτη τον χτίστη
Σάββατο βράδυ τον υπάλληλο απ’την εφορία
Please follow and like the content: