Εύθραυστη λεπτή,
φαινόμενο σπάνιο·
Ω ευτυχία
Spread the love