Λόγω ενδιαφέροντος παραθέτω μερικές διευθύνσεις με πληροφορίες για ένα ευχάριστο και εργονομικό γραφείο
http://www.ehow.com/way_5156925_home-office-design-tips.html

http://www.fastfengshui.com/homeoffice_book.htm

http://www.home-based-business-opportunities.com/c-home-office/home-office-feng-shui.shtml

http://www.helium.com/items/713009-feng-shui-tips-for-the-home-office

http://yourlifeworks.ninemsn.com.au/article.aspx?id=306757

Αυτό ήταν μέχρι τώρα το δικό μου…

Spread the love