Πόσο πια αβάσταχτη σου είναι η ομιλία μου; Πόσο υπερβολική και ανούσια; Πως μπορεί να αποκλίνει τόσο έντονα η αίσθηση του αρκετού ή του υπερβολικού μεταξύ μας;
Δε πα’ να λέει, λέει μια φωνή μέσα μου.
Μήπως έχει δίκαιο, ρωτά μια άλλη.
Αν τα βρίσκατε μεταξύ σας, μάλλον ακόμα ζευγάρι θα είσαστε, λέει μια τρίτη.
Ποια από όλες τις φωνές να πιστέψω;

Ακόμα και εκεί υπερβολική και πληθωρική θα με πεις αν διαβάσεις αυτές τις γραμμές.
Μια άποψη δε σου αρκεί, τρεις έχεις και ακόμα άκρη δε βρήκες. …Blah blah blah

Please follow and like the content: