Σφυρίζει, βουίζει,
δεν λέει να σταματίσει
Τι βοηθά, τι ηρεμεί;
το θόρυβο μες το αφτί

Please follow and like the content: