Ένα κορίτσι από την Πάτμο
δεν τσιγκουνευόταν τα “τι άμο”
και όταν – αφού –
με όλους ραντεβού
βγήκε, μετακόμισε στη Σάμο

Please follow and like the content: