Ένας λυράρης από την Κρήτη
ήξερε τι να κάνει για να μην πλήτει
με τα ευέλικτά
του δάχτυλά
ικανοποιούσε ευχαρίστως κάθε κορίτσι

Spread the love