Ένας νεαρός από το Καλαμάκι
δεν άφηνε θηλυκό χωρίς καμάκι
ήταν όμως προφανώς
άτυχος ο άμοιρός
για αυτές ήταν μόνο ένα φιλαράκι

Please follow and like the content: