Θέλω να μπορούσα να ζω χωρίς επιθυμίες
Ich wünschte, ich könnte ohne Erwartungen leben

θέλω να μπορούσα να επιθυμώ αυτό που μπορώ να έχω
Ich wünschte, ich hätte die Erwartungen, die auch realisierbar sind

θέλω να μπορούσα να έχω αυτό που αξίζει
Ich wünsche, es würde das Real werden, was Wert ist

θέλω να μπορούσε να αξίζει αυτό που ζω
Ich wünschte, es wäre wertvoll, was ich erlebe

Spread the love