Μοναχός στη μέση του κόσμου όλου
παρέα με άλλο ένα παιχνιδάκι
Μήπως ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος
μπροστά μου;

< ? php echo 'Hello World!'; ? >

Please follow and like the content: