Το μυστικό ενός επιχειρηματία από τις Σέρρες
για την ιδιαίτερη επιτυχία στις γυναίκες
ήταν ξυρισμένο πιγούνι
με πράσινο σαπούνι
αλλά και ένα θησαυροφυλάκιο με πολύτιμες πέτρες

Please follow and like the content: