Που να ήξερες κυρία Ασπασία
την θέση που θα λάβαινες στην ιστορία…
Όχι ως φιλόσοφος, ή σοφιστής
μήτε δασκάλα της ρητορικής
αλλά ως του Περικλή εταίρα.

Spread the love