Μια κοπέλα σε ένα καφενείο στην παραλία
όσο περίμενε το γκαρσόν για τη παραγγελία
ήξερε στα ξαφνικά
θα ερχόταν τελικά
αν δεν άλλαζε απλά τον φίλο αλλά και μπαταρία

Please follow and like the content: