Ένα αγόρι που ήξερα κάποτε από την Κυπαρισσία
ήταν πολύ αγνό, αγαπούσε τα θεία
θα γινόταν μοναχός
αλλά διεσώθη ευτυχώς
με το που τον εμύησε σεξουαλικώς μια κυρία