Ένα αγόρι που ήξερα κάποτε από την Κυπαρισσία
ήταν πολύ αγνό, αγαπούσε τα θεία
θα γινόταν μοναχός
αλλά διεσώθη ευτυχώς
με το που τον εμύησε σεξουαλικώς μια κυρία

Spread the love