Η ιδιοτροπία ενός όμορφου νέου από την Λαμία
ήταν να έχει στον έρωτα τρίτων παρουσία
και το ό,τι η Φιφή
είχε δίδυμη αδερφή
της έδινε στο πλήθος των θαυμαστριών τα πρωτεία

Please follow and like the content: