Εύθραυστη σιωπή
– ποιός σε έχασε για να
σε βρω λουλούδι;

Please follow and like the content: