Τρία λεπτά με
σένα ζωή έντονη –
μετά το τέλος

.

Ποιός είμαι αν δεν
σε έχω στο πλάι μου;
Εγώ η ίδια

.

Ποιός είσαι όταν
βρίσκεσαι κάπου αλλού;
Ό,τι αγαπώ

Spread the love