Παιδικό δάκρυ
χαράς ή λύπης, για σέ΄
αξίζουν όλα

Please follow and like the content: