Συμπεριφορές
ξένων παιδιών ξεπέρνα
το δικό σου δες

Δεν αρκεί να θες
πρέπει να μπορείς και να
τους συμπαθήσεις

Όμορφη μέρα
επιστροφή άνοιξης
χειμώνος ήττα

Spread the love