Ω τρικυμία
σκέψης άσκοπη ζάλη
διαλύθηκες

Spread the love