Ξεχνάω μαμά
μικρά ή μεγαλύτερα.
Γερνάω μαμά;

Please follow and like the content: