Δροσερές βροχές
χρειάζεται η ζωή
αλλιώς στεγνώνει

Please follow and like the content: