Έτσι νοιώθω τελευταία…
λες και έρχεται κάτι να με πνίξει
λες και βρίσκομαι παγιδευμένη χωρίς διέξοδο
λες και κάτι θετικό αποδείχτηκε λάθος…

Έτσι νοιώθω τελευταία, δυστυχώς…

Please follow and like the content: