Και μιλώντας για προσωπικά στοιχεία και πιθανότητες ηλεκτρονικής έρευνας ή παρακολούθησης….
Να ένα κομμάτι των Dire Straits (σε ευχαριστώ Μαύρε Γάτε που μου τους θύμισες και καλό ταξείδι στις διακοπές σου :-) με τον τίτλο:
Private Investigations από τον δίσκο Love over Gold / 1982

Please follow and like the content: