Hi I am a Mac
Hi I am happy
Hi I am sad
Hi I am tired
Hi I am beatiful
Hi I am restless
Hi I am old
Hi I am complicated
Hi I am repeating myself
Hi I am easy
Hi I am… ViSta

Spread the love