Λοιπόν σιγά σιγά αρχίζoυν να ενοχλούν τα προβλήματα με τα postings που δεν λένε να εμφανιστούν στο blogspot.com.
Υποθέτω κάποιο λόξυγκα θα είχαν τα συστήματα, ο οποίος αποκαταστάθηκε.
Προσωρινώς.
Μέχρι να επαναληφθούν…
Λοιπόν εγώ προετοιμάζω μετακόμιση.
Είπαμε πιστό σκυλί, αλλά τα προβλήματα εδώ καταντάνε μαζοχισμός.

(Es reicht langsam…)

Spread the love