Ο πρώτος μου θάνατος,
τα δεύτερα γεννέθλιά μου…

Mια ωριακή ημερομηνία που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσω!

Spread the love