Κουκιά σπέρνω.
Και όποιος κατάλαβε, ας μου εξηγήσει και εμένα.

Please follow and like the content: