Κάποτε ένα ποτάμι είναι ακριβώς μόνον ένα ποτάμι. Δεν έχει άλλες επεκτάσεις, δεν σημαίνει τίποτε παραπάνω, δεν υπονοεί κάτι άλλο. Δεν ενσαρκώνει μια επιθυμία. Δεν είναι λύση ή πρόβλημα.

Κάποτε τα πράγματα είναι απλά. Γιατί μόνον κάποτε;

Spread the love