Είναι αλήθεια σημαντικό να ομολογήσεις στον εαυτό σου
αν τα συναισθήματά σου  για κάποιον
έχουν να κάνουν με το πρόσωπό του,
ή το αίσθημα που σου κάνει η ιδέα
ότι γνώρισες κάποιον για τον οποίο
θα μπορούσες να έχεις συναισθήματα;

Αν η ψευδαίσθηση είναι ότι έχεις
όλο και όλο
ποιος ο λόγος να τη χάσεις;
Ποια η αξία της αλήθειας
αν πληγές ξανά ανοίγει
και πάλι μόνη σε αφήνει;

Spread the love