Νεύρα, κατάθλιψη, μελαγχολία, θυμό, κακία, απραξία.
Αρνούμαι.
Διαλέγω από τα παραπάνω ό,τι άλλο.

Please follow and like the content: