Τίποτε
κανείς
ούτε
μήνυμα
ούτε
σημείο ζωής
κανένα
.