Μια ζωηρή κοπέλα από τη Κρήτη
να ρίξει βάλθηκε κοτζάμ τραπεζίτη
τα κάλλη της όλα
έβγαλε στη φόρα
έσωσε έτσι από πλειστηριασμό το σπίτι

Spread the love