Τι βρίσκει κανείς, όταν κάνει ένα σύντομο ταξιδάκι στην Ολλανδία; Κάτι τέτοιο ως παράδειγμα.

Spread the love