Χάλια όταν κάνει κρύο ή έχει συννεφιά

χάλια και στην καλοκαιρία