Για δες το αυτοκίνητο
Από το κρύο
ούτε ανοίγει
αλλά ούτε αφήνει
να κλειδώσουν οι πόρτες του σωστά.


Tι όμως και αν μείνει ξεκλείδωτο;
Τύχη στην ατυχία
Όπως ο ιδιοκτήτης
ούτε και κλέφτης
δε μπορεί κανείς
να το ανοίξει τώρα.

Spread the love