Σοκολάτα
Δουλειά
Καφές
Τηλεόραση
Νυχτερινές συναντήσεις
Ύπνος
Παιδί
Τρέξιμο
Δουλειά
Δουλειές
Παιδί
Σοκολάτα
Δουλειά
Καφές
Τηλεόραση…
και άλλα υποκατάστατα

Spread the love