Μα που πάει ο χρόνος και χάνεται; 
Σπασμένη μου φαίνεται η κλεψύθρα