Από τότε που θυμάται τον εαυτό της
ήθελε να είναι κάποιος άλλος,
πάντα ήθελε να είναι κάπου αλλού.

Τώρα είναι αλλιώς·
τώρα είναι αλλού.

Άλλαξε;

Οι καιροί άλλαξαν,
άλλαξε και ο τόπος…

Spread the love