Τι βρίσκει κανείς όταν ψάχνει για νέα περί του iPad; Μα τι άλλο… Νέα για το iPad αλλά και άλλους μικρούς θησαυρούς… σαν και τους επόμενους με ιδέες για μελοντικά μηχανήματα…

όπως αυτές σε ένα ποστ του 2006

Please follow and like the content: