Είναι λέει η ζωή
μια ταινία sci-fi
πρόσωπα ή πράγματα
πλαστά και άυλα

Συμβάντα, γεγονότα
ενός σεναρίου μέρος
και εσύ μικρός σαν το παιδί
με αγωνία τις σκηνές να παρατηρεί

Ξένος ο σκηνοθέτης,
άγνωστοι οι ηθοποιοί,
ο ρόλος σου αυτός του θεατή
είτε θέλει είτε μη, άλλων συναισθήματα να ζεί

Spread the love