Τι είναι η ψυχή;
Τι είναι,
Ποιος ξέρει;
Γιατί πάλεται;
Γιατί ζητά;
Γιατί τίποτε δεν τις αρκεί;
Γιατί ποτέ δε σταματά;

Τι είναι η ψυχή;
τι είναι;
Ποιος ξέρει;
Γιατί υπάρχει;
Γιατί χαλά
την βολή και το καλά;
Γιατί συνέχεια άλλα ελπίζει;

Τι είναι η ψυχή;
Τι είναι;
Ποιος ξέρει;
Επαναστατεί
αντιδρά
ησυχία δεν βρίσκει
Γιατί αγωνιά;

Τι είναι η ψυχή;
Τι είναι;
Ποιος ξέρει;
Γιατί την ζωή μας
συνέχεια τυρανά;
Γιατί δεν υποχωρά;
Γιατί επιμένει;

Τι είναι η ψυχή;
Τι είναι;
ποιος ξέρει;
Τι είναι η ψυχή
Τι είναι;
Αλήθεια ποιος ξέρει;

Spread the love