Δε έχω ιδέα πως.
Ούτε πότε.
Ή την έκταση.
Ξέρω μόνο
πως χρειάζεται
εκτόνωση.
Please follow and like the content: