Από τη μια, είναι ένας από τους λίγους που απευθύνεται ευθέως σε εμάς, από την άλλη θα μπορούσε να το κάνει σωστά…
Άρα θέτω την ερώτηση σε εσάς; Αυτό είναι διαφήμιση, ή δυσφήμιση;

Spread the love